Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Składanie dokumentów przez kandydatów

Weryfikacja dokumentów oraz powiadamianie  kandydatów o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego

Rozmowy kwalifikacyjne

Wyniki kwalifikacji i ostateczny wykaz osób przyjętych

01 czerwca 2020r. -

31 sierpnia 2020r.

 

01 - 04 września 2020r.

07 - 10 września 2020r.

14 - 18 września 2020r.

23 września 2020r.