Kierownik Katedry Anglistyki

dr Bożena Duda

Al. mjr. W. Kopisto 2 B, 35- 315  Rzeszów
pokój nr 113

tel: +48 17 872 12 13
e-mail: bozenaduda@yahoo.co.uk

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Zastępca Kierownika Katedry Anglistyki

dr Beata Kopecka

pokój nr 113
tel: + 48 17 872 12 13
e-mail: bkopec@ur.edu.pl

termin dyżuru:
czwartek 10:00-12:00

Sekretariat Katedry Anglistyki

mgr Agnieszka Ślęczka

pokój nr 112
tel. +48 17 872 12 14
e-mail: anglistyka.ch@ur.edu.pl

 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Kognitywnego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Dick-Bursztyn Marta

pokój nr 111
e-mail: martadb@wp.pl

wtorek 7:45-8:30, 13:30-14:15

dr Nowacka Marta

pokój nr 102/111
e-mail: martha.nowacka@gmail.com

 

studia stacjonarne:
poniedziałek i środa 7:45-8:30

studia niestacjonarne:
sobota 13:30-14:00 i 14:45-15:45 

dr Szewel Anatol

pokój nr 111
e-mail: ashevel@ur.edu.pl

poniedziałek 11:45-13:00
piątek 12:30-12:45

dr Trinder Magdalena

pokój nr 111
e-mail: magda.trinder@gmail.com

wtorek 9:30-11:00

dr hab. Uberman Agnieszka, Prof. UR

pokój nr 101/314
e-mail: ag.uberman@wp.pl

wtorek 10:30-12:00

mgr Upchurch Ian

pokój nr 111
e-mail: upchurch@wp.pl

wtorek 11:00-12:30


Zakład Współczesnego i Historycznego Językoznawstwa Angielskiego i Porównawczego

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Duda Bożena

pokój nr 113
e-mail: bozenaduda@yahoo.co.uk

poniedziałek 11:45-12:15           czwartek  12:00-13:00

dr Dziama Anna

pokój nr 107
e-mail: anna.dziama@gmail.com

poniedziałek 8:30-9:15
środa 9:30-10:15

dr Grząśko Agnieszka

pokój nr 103
e-mail: mgrzasko@op.pl

czwartek 8:30-10:00

dr hab. Kiełtyka Robert, prof. UR

pokój nr 103
e-mail: bobkieltyka@wp.pl

wtorek 13:30-15:00

prof. dr hab. Kleparski Grzegorz A.

pokój nr 200
e-mail: gak@ur.edu.pl

czwartek 8:00-8:30, 12:00-13:00

dr Kochman-Haładyj Bożena

pokój nr 107
e-mail: bhaladyj@op.pl

środa 8:00-8:30, 13:30-14:30

dr Konieczna Ewa

pokój nr 107
e-mail: eakon@poczta.onet.pl

środa 16:30-18:00

dr Körtvelyessy Livia, prof. UR

pokój nr 107
e-mail: livia.kortvelyessy@upjs.sk

piątek w terminach zjazdów 9:30-11:00

dr Kudła Marcin

pokój nr 103
e-mail: mq2@tlen.pl

środa 9:15-10:15
czwartek 9:30-10:00

prof. dr hab. Štekauer Pavel

pokój nr 107
e-mail: pavel.stekuer@upjs.sk

piątek w terminach zjazdów 9:30-11:00


Zakład Przekładoznawstwa

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Barciński Łukasz

pokój nr 110
e-mail: lukaszbarcinski@o2.pl

poniedziałek  7:30-8:30, 15:15-15:45

dr Bołtuć Marta

pokój nr 110
e-mail: miboltuc@gmail.com

środa 9:30-11:00

dr hab. Harmon Lucyna, prof. UR

pokój nr 201
e-mail: luwille@yahoo.de

czwartek 14:30-16:00

dr Organ Michał

pokój nr 110
e-mail: michal.organ@gmail.com

czwartek 7:00-8:30

dr hab. Osuchowska Dorota, prof. UR

pokój nr 201
e-mail: dosuchowska@poczta.onet.pl

czwartek 13:30-15:00

dr Puchała-Ladzińska Karolina

pokój nr 110
e-mail: karolinapuchala1@gmail.com

czwartek 13:00-14:30


Zakład Języków Specjalistycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Cymbalista Piotr

pokój nr 110
e-mail: cymbalis@ur.edu.pl

czwartek 14:00-14:30, 17:45-18:45

dr hab. Grygiel Marcin, prof. UR

pokój nr 110
e-mail: mgrygiel@poczta.fm

wtorek 14:00-15:30

dr Kopecka Beata

pokój nr 113
e-mail: bkopec@ur.edu.pl

piątek 10:15-11:45

dr Rut-Kluz Dorota

pokój nr 107
e-mail: drk@ur.edu.pl

wtorek 13:30-15:00                  

dr Więcławska Edyta

pokój nr 110
e-mail: edytawieclawska@poczta.fm

czwartek 11:45-13:45


Zakład Literatur i Kultur Krajów Anglojęzycznych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

dr Austin Patrycja  

pokój nr 107a
e-mail: p.austin932@gmail.com

środa 8:00-8:30
czwartek 13:30-14:30

dr Kallaus Agnieszka

pokój nr 107a
e-mail: akallaus@interia.pl

poniedziałek 13:30-15:00

dr Kiersnowska Beata

pokój nr 107a
e-mail: bea.city28@gmail.com

środa 13:00-13:45

studia niestacjonarne:
29.02: 11:45-13:15
07.03: 8:30-9:15
08.03: 9:30-11:00
04.04: 8:45-10:15
05.04: 12:30-14:00
18.04: 13:30-15:00
16.05: 10:30-12:00
30.05: 8:45-10:15

dr Kozioł Sławomir

pokój nr 107a
e-mail: inaros@poczta.onet.pl

wtorek 15:00-15:30, 18:45-19:45

dr hab. Martynuska Małgorzata, prof. UR

pokój nr 107a
e-mail: mmart@ur.edu.pl

wtorek 10:00-11:30

dr hab. Rokosz-Piejko Elżbieta, prof. UR

pokój nr 27
e-mail: erokosz@yahoo.com

poniedziałek 14:00-15:30

mgr Trinder Donald

pokój nr 107a
e-mail: trindery@gmail.com

wtorek 13:30-15:00

dr Warchał Małgorzata

pokój nr 107a
e-mail: malgwar11@gmail.com

piątek 15:30-17:00


Pracownia Komparatystyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

prof. dr hab. Weretiuk Oksana

pokój nr 115
e-mail: oksanaw@ur.edu.pl

czwartek 12:45-13:45