Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Marek Nalepa

pokój nr 121
tel.: +48 17 872 12 31

czwartek 8:30-10:00

dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32

czwartek 12:00-13:30

dr hab. Roman Magryś, prof. UR

pokój nr 122
tel.: +48 17 872 12 32

urlop w semestrze letnim

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR

pokój nr 122
tel.: + 48 17 872 12 32

czwartek 12:00-13:30


Zakład Literatury i Kultury XIX Wieku oraz Badań Mitoznawczych

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Marek Stanisz, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

czwartek 13:45-15:15

dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

środa 16:45-18:15

dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

środa 11:45-13:15
czwartek 12:00-12:45

dr hab. Joanna Rusin, prof. UR

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

środa 13:15-14:00
czwartek 12:00-12:45

dr Wojciech Maryjka

pokój nr 104
tel.: +48 17 872 12 35

czwartek 8:30-10:00


Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Anna Wal, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

środa 10:45-11:30
czwartek 14:10-15:10

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

środa 10:30-12:00

dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

poniedziałek 12:00-14:00
czwartek 12:00-14:00

dr hab. Agata Paliwoda, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

czwartek 15:30-17:00

dr hab. Janusz Pasterski, prof. UR

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

wtorek 11:30-13:00

dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR

pokój nr 106
tel.: + 48 17 872 12 36

urlop w sem. letnim

dr Stanisław Dłuski

pokój nr 107
tel.: + 48 17 872 12 38

czwartek 12:00-13:30


Zakład Badań nad Literaturą i Edukacją Polonistyczną

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Dorota Karkut, prof. UR

pokój nr 109
tel.: +48 17 872 12 40

czwartek 13:45-15:15

dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

pokój nr 134
tel.: +48 17 872 12 29

środa 11:45-13:15

dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR

pokój nr 123
tel.: +48 17 872 12 33

środa 15:00-16:30

dr hab. Agata Kucharska-Babula, prof. UR

pokój nr 109
tel.: + 48 17 872 12 40

środa 12:30-14:00

dr Danuta Hejda

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33

czwartek 12:00-13:30

dr Elżbieta Kozłowska

pokój nr 123
tel.: + 48 17 872 12 33

piątek 10:00-11:30


Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Arkadiusz Luboń

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

środa 8:30-10:00

prof. dr hab. Jolanta Pasterska

pokój nr 132
tel.: + 48 17 872 12 47

czwartek 14:00-15:30

prof. dr hab. Stanisław Uliasz

pokój nr 133
tel.: + 48 17 872 12 41

czwartek 9:00-10:00

dr hab. Wojciech Birek

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

środa 13:45-15:15

dr Michał Żmuda

pokój nr 139
tel.: +48 17 872 12 42

czwartek 9:15-10:00 i 12:00-12:45


Zakład Kultury Mediów

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

czwartek 14:00-15:00
piątek 9:30-10:00

dr hab. Magdalena Patro-Kucab, prof. UR

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

wtorek 14:15-15:00
czwartek 13:45-14:30

dr Jan Wolski

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

czwartek 12:00-13:30

dr Krystyna Gielarek-Gorczyca

pokój nr 108
tel.: +48 17 872 12 39

środa 8:30-10:00


Zakład Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Bożena Taras, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

czwartek 7:30-8:15 i 13:45-14:30

dr hab. Urszula Kopeć, prof. UR

pokój nr 110A
tel.: + 48 17 872 13 23

Urlop w semestrze letnim

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

pokój nr 119
tel.: + 48 17 872 12 45

czwartek 12:00-13:30

dr hab. Urszula Gajewska, prof. UR

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

czwartek 14:00-15:30

dr Ewa Błachowicz-Wolny

pokój nr 131
tel.: + 48 17 872 12 48

czwartek 15:30-16:15
czwartek 17:45-19:15 (tydz. 1/3)


Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
prof. dr hab. Grażyna Filip

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

czwartek 9:00-10:00 i 13:45-14:15

dr Justyna Majchrowska

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

poniedziałek 15:00-16:30

mgr Małgorzata Bożek

pokój nr 138
tel.: +48 17 872 12 37

wtorek 8:00-9:30


Zakład Onomastyki

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

czwartek 12:30-14:00

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

pokój nr 116
tel.: +48 17 872 12 43

czwartek 11:00-12:00

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

środa 9:00-11:30

dr Małgorzata Kułakowska

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

wtorek 10:30-12:00

dr Robert Słabczyński

pokój nr 115
tel.: + 48  17 872 12 46

piątek 10:00-11:30