Sekcja Działalności Dydaktycznej

Al. mjr. W. Kopisto 2b
35-315 Rzeszów

budynek A3

Pokój nr 7

 

tel.: 17 872 12 88

email: dydaktyka.ch@ur.edu.pl 

 

KOORDYNATOR DS. DYDAKTYKI

inż. Monika Puła

e-mail: mpula@ur.edu.pl

mgr Agnieszka Rumak

e-mail: arumak@ur.edu.pl

mgr Martyna Liszcz

e-mail: mliszcz@ur.edu.pl

mgr Jolanta Zawada

e-mail: jzawada@ur.edu.pl