Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Elżbieta Mazur, prof. UR

Członkowie:

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

dr hab. Wioletta Kochmańska, prof. UR

dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR

dr Arkadiusz Luboń

Student - Dominika Zawadzka