Harmonogramy studiów

Harmonogram studiów na kierunku Instrumentalistyka, studia stacjonarne I stopnia, obowiązujący od roku akad. 2020/2021