Skład Zespołu Programowego

Kierownik kierunku: dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

Członkowie:

dr hab. Marek Stanisz, prof. UR

dr hab. Bożena Taras, prof. UR

dr hab. Grzegorz Trościński

dr Justyna Majchrowska

Student - Krzysztof Mikołajczyk