LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W FARMAKOLOGII

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka

mgr Patrycjusz Kołodziejczyk

dr Karol Wróbel

dr Mateusz Bieniasz

dr Anna Czerniecka - Kubicka