LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W OPIECE POŁOŻNICZEJ

Kierownik: dr hab. n. med. Grzegorz Raba, prof. UR

mgr Elżbieta Kraśnianin

dr Katarzyna Kalandyk - Osinko

dr Katarzyna Wardak

dr Romana Wróbel

dr Justyna Żurawska

mgr Anna Pieniążek

mgr Aldona Marut

dr hab. Edyta Barnaś, prof. UR

prof. dr hab. n.med. Joanna Skręt Magierło

dr Bogdan Obrzut

dr Barbara Zych

dr Witold Błaż

mgr Natalia Twaróg

mgr Anna Kremska

mgr Katarzyna Ignac

mgr Joanna Błajda