LABORATORIUM BADAŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I KRĘGOSŁUPA

Kierownik p.o.: dr n. med. Wiesław Guz

mgr Barbara Szczygieł

Ewelina Janowska