Harmonogram zajęć

Forma realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Studia I stopnia stacjonarne

I rok

II rok

III rok

Studia I stopnia niestacjonarne

I rok

II rok

Studia II stopnia stacjonarne

I rok

II rok

Studia II stopnia niestacjonarne

I rok

II rok