uniwersytet rzeszowksiuniwersytet rzeszowksiDietetyka

Dietetyka I stopnia studia  stacjonarne

I rok

II roki

III rok

Dietetyka  I stopnia  studia niestacjonarne

I rok

III rok

Dietetyka II stopnia studia stajonarne

I rok

Dietetyka II stopnia studia niestacjonarne

I rok