Zespół Programowy kierunku Fizjoterapia

dr Elżbieta Domka - Jopek - Kierownik kierunku

dr Magdalena Szczepanik
dr Joanna Majewska
mgr Maciej Rachwał
mgr Paweł Piwoński
Szymon Sroczyński- student