Zespół Programowy kierunku Lekarskiego

dr Dorota Bądziul - Kierownik kierunku

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR
prof. dr hab. n. med. Piotr Tutka
dr n. med. Bogdan Kolarz
dr n. med. Maciej Kolowca
Paulina Pisaniak- student