Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Harmonogram zajęć kierunek lekarski studia stacjonarne/ niestacjonarne 

I rok

II rok

III rok

IV rok

V rok

VI rok