Zespół Programowy kierunku Położnictwo

dr n. med. Barbara Zych - Kierownik kierunku

dr n o zdr. Romana Wróbel
dr n med. Elżbieta Kraśnianin
mgr Aldona Marut
mgr Katarzyna Ignac
Katarzyna Bąk - student