Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/2021

Formy realizacji zajęć semestr zimowy 2020/202

Harmonogramy zajęć Położnictwo  I stopnia

I rok

II rok

III rok

Harmonogramy zajęć Położnictwo  II stopnia studia stacjonarne

I rok

II rok

Harmonogramy zajęć Położnictwo  II stopnia studia niestacjonarne

I rok

II rok