Zespół Programowy kierunku Wychowanie Fizyczne

dr hab. prof. UR Emilian Zadarko - kierownik kierunku

dr Wojciech Bajorek
dr Maria Zadarko-Domaradzka
dr Justyna Lenik
dr Krzysztof Warchoł
Natalia Nowosielska - student