Rada Instytutu Biologii i Biotechnologii

 

Uchwała nr 2/12/2019

 

Rady

Instytutu Biologii i Biotechnologii

z dnia 02 grudnia 2019 roku

 

w sprawie terminów posiedzeń Rady Instytutu Biologii i Biotechnologii Kolegium

Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2019/2020

 

 

Na podstawie §3 ust. 4 Regulaminu Rady Instytutu stanowiącego jednostkę organizacyjną Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ustala się terminy zwyczajnych posiedzeń Rady Instytutu Biologii i Biotechnologii:

 

§ 1

Semestr zimowy:

13 stycznia 2020 r.

 

Semestr letni:

10 lutego 2020 r.

02 marca 2020 r.

06 kwietnia 2020 r.

04 maja 2020 r.

08 czerwca 2020 r.

 

§ 2

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych.

 

§ 3

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Radę Instytutu Biologii i Biotechnologii Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skład Rady

 1. dr hab. prof. UR Robert Pązik
 2. dr hab. prof. UR Małgorzata Kus- Liśkiewicz
 3. dr Magdalena Kwolek-Mirek
 4. prof. dr hab. Jacek Kozdrój
 5. prof. dr hab. Marek Koziorowski
 6. prof. dr hab. Andrzej Sybirny
 7. prof. dr hab. Idalia Kasprzyk
 8. dr hab. prof. UR Grzegorz Chrzanowski
 9. dr hab. prof. UR Tomasz Durak
 10. dr hab. prof. UR Roma Durak
 11. dr hab. prof. UR Waldemar Grzegorzewski
 12. dr hab. prof. UR Iwona Kania
 13. dr hab. prof. UR Konrad Leniowski
 14. dr hab. prof. UR Anna Lewińska
 15. dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj
 16. dr hab. prof. UR Bartosz Piechowicz
 17. dr hab. inż. prof. UR Dariusz Pogocki
 18. dr hab. inż. prof. UR Ewa Szpyrka
 19. dr hab. prof. UR Ewa Węgrzyn
 20. dr hab. prof. UR Maciej Wnuk
 21. dr hab. prof. UR Renata Zadrąg-Tęcza
 22. dr hab. prof. UR Jacek Żebrowski
 23. dr inż.  Jagoda Adamczyk-Grochala
 24. dr Sabina Bednarska
 25. dr inż. Anna Górka
 26. dr Mateusz Mołoń
 27. dr Leszek Potocki
 28. dr Justyna Ruchała
 29. dr Anna Tabęcka-Łonczyńska
 30. mgr Ewelina Kuna
 31. mgr inż. Magdalena Podbielska
 32. mgr Justyna Strzelczyk

Honorowi goście Rady Instytutu - przedstawiciele interesjuszy zewnętrzych:

Pan Sławomir Łagowski jako przedstawiciel firmy Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Pan Janusz Żuczek jako przedstawiciel firmy Bioorganic Technologies Sp. z o.o

Pan Mirosław Welz Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii