Nasze Władze

pązik.jpg [120.35 KB]

dr hab. Robert Pązik, prof. UR

Dyrektor / Director of Biology and Biotechnology Institute

e-mail: dyrektor.ibb.cn@ur.edu.pl

Tel./Phone +48178518563

pok./room 30, A0

Kus.jpg [84.14 KB]

dr hab. Małgorzata Kus-Liśkiewicz, prof. UR

Z-ca dyrektora / Deputy Director of Biology and Biotechnology Institute -

Kierownik zespołu programowego -kierunek biotechnologia

e-mail: mkus@ur.edu.pl

Tel./Phone +48178518586

pok./room 326, A0

Magdalena_Kwolek-Mirek.jpg [44.25 KB]

dr Magdalena Kwolek-Mirek

Z-ca Dyrektora / Deputy Director of Biology and Biotechnology Institute

Kierownik zespołu programowego -kierunek wiodący biologia

Tel./Phone: +48178755412

e-mail: mkwolek@ur.edu.pl

pok./room 412, D9