Skład osobowy

  • dr hab. inż. Krzysztof Pancerz, prof. UR (kierownik)
  • prof. dr hab. Zbigniew Suraj
  • dr inż. Piotr Grochowalski
  • dr inż. Maksymilian Knap
  • dr inż. Wojciech Kozioł
  • dr inż. Piotr Lasek
  • dr inż. Wiesław Paja
  • mgr inż. Marcin Chyła
  • mgr inż. Jarosław Szkoła