Zakład Analizy Funkcjonalnej

  • prof. UR dr hab. Rostyslav Hryniv, kierownik
  • prof. dr hab. Ołeh Łopuszański, pokój 158A A0/B2, tel. 17 851 87 06
  • prof. dr hab. Wiesław Śliwa
  • dr Małgorzata Chudziak
  • dr Monika Homa
  • dr Swietłana Minczewa-Kamińska