Centrum Dydaktyczno - Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii

Pracownicy

     

 

telefon

email

pokój

Dr Michał Marchewka - Dyrektor 

(17) 851-86-71
(17) 851-86-77

marmi@ur.edu.pl

305/A0-B3, 313/A0-B3 

Prof. dr hab. Yaroslav Bobytskyy 

(17) 851-86-38

bobitski@polynet.lviv.ua

377/A0-B2

Dr hab. Józef Cebulski, prof. UR 

(17) 851-86-73

cebulski@ur.edu.pl

307/A0-B3

Dr hab. inż. Anna Koziorowska, prof. UR

(17) 851-86-81

akozioro@ur.edu.pl

317/A0-B3

Dr hab. Jacek Polit, prof. UR  

(17) 851-86-76

polijack@ur.edu.pl

310/A0-B3

Dr Dariusz Płoch 

(17) 851-86-77

dploch@ur.edu.pl

313/A0-B3

Dr inż. Iwona Rogalska 

(17) 851-86-79

iwrogalska@ur.edu.pl

315/A0-B3

Dr Yaroslav Shpotyuk 

(17) 851-86-74

yshpotyuk@ur.edu.pl

308/A0-B3

Dr Renata Wojnarowska - Nowak  

(17) 851-86-76

rwojnar@ur.edu.pl

310/A0-B3

Mgr inż. Ewa Bobko 

(17) 851-86-82

baranewa@ur.edu.pl

318/A0-B3

Mgr inż. Paweł  Śliż 

(17) 851-86-78 
(17) 851-86-42 

psliz@ur.edu.pl

314/A0-B3, 16/A0-B3

Mgr Małgorzata Trzyna - Sowa 

(17) 851-86-82

malgorzata.trzyna@gmail.com

318/A0-B3

Mgr Mariusz Woźny 

(17) 851-86-73

mwozny@ur.edu.pl

307/A0-B3

 

 

 

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 

 

 

       

Mgr Kinga Maś

(17) 851-86-70

kmas@ur.edu.pl

306/A0-B3

Mgr Przemysław Cypryś -urlop

 

pcyprys@ur.edu.pl

 

Mgr inż. Jakub Grendysa 

(17) 851-86-79

grendysa@ur.edu.pl

315/A0-B3

Mgr inż. Piotr Krzemiński 

(17) 851- 86 -83 

pkrzeminski@ur.edu.pl  

319 /A0-B3 

Mgr Bohdan Mahlowanyi 

(17) 851-86-74

bmahlovanyi@ur.edu.pl

308/A0-B3

Dr inż. Dariusz Żak 

(17) 851-85-42

.z@ur.edu.pl

16/A0-B3