Rada Instytutu Technologii Żywności i Żywienia

 1. dr hab. Irenuesz Kapusta, prof. UR (Dyrektor)
 2. dr inż. Joanna Kaszuba (Z-ca Dyrektora)
 3. dr hab. Grzegorz Bartosz
 4. dr hab. inż. Grażyna Jaworska
 5. dr hab. Miroslawa Kacaniova
 6. dr hab. inż. Czesław Puchalski
 7. dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR
 8. dr hab. inż. Małgorzata Dżugan, prof. UR
 9. dr hab. inż. Mariusz Rudy, prof. UR
 10. dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR
 11. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz, prof. UR
 12. dr hab. Włodzimierz Sybirny, prof. UR
 13. dr hab. inż. Jadwiga Topczewska, prof. UR
 14. dr hab. inż. Grzegorz Zaguła, prof. UR
 15. dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR
 16. dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar
 17. dr inż. Magdalena Buniowska
 18. dr inż. Tomasz Cebulak
 19. dr Maciej Kluz
 20. dr inż. Karolina Pycia
 21. mgr inż. Paweł Hanus
 22. mgr inż. Natalia Siwiec