Biuro Kolegium

Biuro Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych

Adres:
ul. Prof. Stanisława Pigonia 1, 35-310 Rzeszów,  Budynek A0

Dyrektor Biura Prorektora

mgr Anna Wieczorek

tel. 17 851 85 31
e-mail: kolegium.cn@ur.edu.pl
pokój 43, B1

Anna_Wieczorek.jpg [84.32 KB]

 

dr Małgorzata Ostrowska-Kopeć

- Zastępca Dyrektora Biura Kolegium
- Sprawy finansowe Kolegium

tel. 17 851 85 14
email: mostrowkop@ur.edu.pl
pokój 33, B1

 

mgr Grażyna Szybiak

- Sprawy finansowe jednostek organizacyjnych Kolegium

tel. 17 851 85 15
e-mail: gstrzel@ur.edu.pl
pokój 33, B1

 

mgr inż. Katarzyna Szupernak-Wierzbińska

- Sekretarz Kolegialnej Komisji Wyborczej
- Promocja Kolegium

tel. 17 851 87 12
e-mail: kszupern@ur.edu.pl
pokój 28, B1

 

mgr Arkadiusz Nisztuk

- Sprawy zamówień publicznych Kolegium

tel. 17 851 87 99
e-mail: nisztuk@ur.edu.pl
pokój 35, B1

 

dr Marzanna Deniziak

- Współpraca międzynarodowa Kolegium

tel. 17 851 87 99
e-mail: m_deniziak@ur.edu.pl
pokój 35, B1

Adres: 

ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów, Zalesie (Dworek)

 

mgr Wiesława Janusz

- Pełnomocnik Prorektora ds. Kolegium Nauk Przyrodniczych ds. finansowo-organizacyjnych nauk rolniczych
- Koordynowanie projektu RID

tel. 17 872 16 07
e-mail: wjanusz@ur.edu.pl
pokój 112, Dworek

 

mgr inż. Anna Dudek

- Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego Kolegium
- Sprawy naukowe Kolegium

tel. 17 872 17 96
e-mail: adudek@ur.edu.pl
pokój 111, Dworek

 

mgr Gabriela Pawłowska

- Realizacja i rozliczanie projektów Kolegium
- Współpraca z gospodarką

tel. 17 872 17 95
e-mail: gpawlowska@ur.edu.pl
pokój 101, Dworek

 

mgr Agata Pietrucha

- Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi Kolegium
- Przygotowywanie projektów, umów

tel. 17 872 17 73
e-mail: apietrucha@ur.edu.pl
pokój 101a, Dworek