Kontakt

Kolegium Nauk Przyrodniczych

Budynek A0 Zalesie - Dworek

ul. St. Pigonia 1, 35-310 Rzeszów
tel: 17 851 85 31, 17 851 87 12

Dziekanat - tel: 17 851 85 27

ul. Ćwiklińskiej 1, 35-601 Rzeszów
tel. 17 872 16 07
/td>