Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr Grzegorz Pitucha
II rok  dr hab. inż. Tomasz Dudek, prof. UR