Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr Anita Poradowska
II rok  dr inż. arch. Anna Sołtysik
III rok dr inż. arch. kraj. Agata Gajdek
II stopnia I rok dr inż. Tomasz Olbrycht
II rok dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR