• dr hab. Jan Bazan, prof. UR     - przewodniczący
  • prof. dr hab. Zbigniew Suraj
  • dr Zbigniew Gomółka
  • dr inż. Wiesław Paja
  • dr inż. Krzysztof Pancerz, prof. UR
  • dr Piotr Pusz
  • dr Wojciech Rząsa                 
  • Adam Krupa