Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok  dr hab. Urszula Bentkowska, prof. UR
II rok  dr Anna Król
III rok dr Krzysztof Balicki