Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr Agnieszka Podolak
II rok dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR
III rok dr Marcin Bajcar
II stopnia I rok dr inż. Łukasz Jurczyk
II rok dr Mariola Garczyńska
studia niestacjonarne I stopnia I rok dr Agnieszka Podolak
II rok dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR