Rozkład zajęć
semestr zimowy
Data aktualizacji
studia stacjonarne I stopnia I rok 13.03.2020
II rok 13.03.2020
III rok 28.04.2020

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Tygodnie zajęć 2020 na 2021 w semestrze zimowym