Rok studiów Opiekun roku
studia stacjonarne I stopnia I rok dr inż. Monika Tomczyk
II rok dr inż. Magdalena Buniowska
III rok dr Maciej Kluz
II stopnia I rok dr Anna Pasternakiewicz
II rok dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR
studia niestacjonarne I stopnia III rok dr Maciej Kluz
II stopnia I rok dr Anna Pasternakiewicz
II rok dr hab. Ireneusz Kapusta, prof. UR