Dyżury pracowników

Dyżury Pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych w semestrze letnim

oprócz dyżuru organizacyjnego - czwartek 10.00-13.00

 

godziny dyżuru dydaktycznego

pokój

Telefon

 17 872 ….

Zakład Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego

dr Krzysztof Piróg - Kierownik

Piątek 15.45-16.45

p. 315

14 - 62

dr hab. Maciej Gitling, prof. UR

Piątek 8.00-9.30

p. 330

13 - 42

prof dr hab. Jan Róg

Czwartek 13.00-14.30

p. 330

13 - 42

dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR

Środa 14.30-16.00

p. 335A

13 - 37

dr Katarzyna Garwol

Środa 15.15-16.45

p. 303

13 - 39

dr Hubert Kotarski

Poniedziałek 9.30-11.00 p. 39 Dziekanat

p. 30

14 - 57

dr Mariusz Palak

Piątek 14.00-15.30

p. 337

13 - 40

Dr Mieczysław Janowski

Środa 12.15-13.45

p. 335A

13 - 37

dr Jan Gałkowski

Wtorek 10.30-12.00

p.314

13 - 52

Zakład Socjologii Rodziny i Problemów Społecznych

dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak - p.o Kierownik

Środa 9.00-10.30

p. 320

13 - 34

dr hab. Beata Szluz, prof. UR

Urlop naukowy

p. 329

13 - 41

prof. dr hab. Siergiej Trojan

Piątek t.2 11.00-12.30

p. 341

13 - 36

dr Barbara Marek-Zborowska

Wtorek 9.30-11.00

p. 323

13 - 32

dr Małgorzata Bozacka

Czwartek 13.00-14.30 

p. 321

13 - 38

dr Dominik Porczyński

Piątek 10.45-12.15

p. 339

13 - 45

dr Karolina Cynk

Poniedziałek 17.00-18.30

p. 320

13 - 34

Zakład Pracy Socjalnej

dr Dorota Rynkowska - Kierownik

Czwartek 8.00-8:30 i 14.30-15.30

p. 303

13 - 39

ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR

Środa 13.30-15.00

p. 326

13 - 30

dr hab. Andrzej Lipczyński, prof. UR

Poniedziałek 16.30-18.00

p. 341

13 - 36

dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR

Piątek 10.30 - 12.00

p. 315

14 - 62

dr Sławomir Wilk

Wtorek 11.30-13.00

p. 316

13 - 43

dr Agata Kotowska

Poniedziałek 8.00-9.30

p. 339

13 - 45

dr Sylwia Stecko

Wtorek 7.45-9.15

p. 323

13 - 32

Dr Anna Witkowska-Paleń

Wtorek 11.15-12.45

p. 324

13 - 29

dr Magdalena Pokrzywa

Wtorek 9.30-11.00

p. 316

13 - 43

Dr Marek Motyka

Środa 11.30-13.00

p. 321

13 - 31

Mgr Krzysztof Jamroży

Poniedziałek 15.00-16.30

p.314

13 - 52