Rada Instytutu

   Rada Instytutu to: dyrekcja, samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych, przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, przedstawiciele doktorantów oraz przedstawiciele studentów.  


Skład Rady Instytutu Nauk Socjologicznych UR

 1. ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak
 2. prof. dr hab. Sergij Trojan
 3. prof. dr hab. Jan Róg
 4. dr hab. prof. UR Beata Szluz
 5. dr hab. prof. UR Maciej Gitling
 6. dr hab. prof. UR Krystyna Leśniak-Moczuk
 7. dr hab. prof. UR Arkadiusz Tuziak
 8. dr hab. prof. UR Krzysztof Malicki
 9. dr hab. prof. UR Andrzej Lipczyński
 10. dr Hubert Kotarski
 11. dr Marek Motyka
 12. dr Anna Witkowska-Paleń
 13. dr Krzysztof Piróg
 14. dr Dorota Rynkowska
 15. dr Magdalena Pokrzywa
 16. mgr Grażyna Bojda