Zakład Stosunków Międzynarodowych

     Zakład Stosunków Międzynarodowych prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ramach pierwszego z wymienionych obszarów działalność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na instytucjonalno-prawnych i praktycznych aspektach polityki zagranicznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w tej mierze w Europie Środkowej i Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych ogniskuje się wokół badań nad zidentyfikowaniem podstawowych problemów i barier związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Republice Słowacji oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeci z obszarów badawczych dotyczący bezpieczeństwa koncentruje działalność pracowników Zakładu na rozpoznawaniu czynników niosących destabilizację współczesnym społeczeństwom zarówno na poziomie państwowym jak i regionalnym.

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik
dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR

pokój nr 316
telefon: 17 872 11 59
e-mail: bwrob@o2.pl

Poniedziałek: 14:30-16:00

dr Arkadiusz Machniak

pokój nr 317
telefon: 17 872 11 64
e-mail: machniakarkadiusz@gmail.com

Środa: 17:00-18:30

dr Mira Malczyńska-Biały

pokój nr 317
telefon: 17 872 11 64
e-mail: mira19@interia.pl

Środa: 11:30-13:00

dr Grzegorz Pawlikowski

pokój nr 317
telefon: 17 872 11 64
e-mail: gkpawlikowski@onet.eu

Środa: 15:15-16:45

dr Robert Zapart

pokój nr 316
telefon: 17 872 11 59
e-mail: r.zap@op.pl

Czwartek: 11:00-12:00
Pl. Ofiar Getta 4 p. 29
Czwartek: 12:15-13:45
ul. Kopisto 2a p. 316