Zakład Systemów Politycznych i Medialnych

     Prowadzone przez pracowników zakładu badania naukowe i działalność dydaktyczna są związane z funkcjonowaniem władzy w Polsce i państwach współczesnych, z uwzględnieniem dynamiki procesów i wielości czynników determinujących procesy decydowania w polityce. Nasza aktywność jest skierowana na weryfikację założeń, w oparciu o które działa współczesny system polityczny, poprzez ich konfrontowanie z realiami funkcjonowania państwa i jego instytucji.

Pracownik

Dane kontaktowe

Termin dyżuru

Kierownik Zakładu
dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR 

pokój 328
telefon: 17 872 11 65
e-mail: s.grabowska@ur.edu.pl
Czwartek: 8:00-9:30

dr Katarzyna M. Cwynar

pokój 332
telefon: 17 872 11 80
e-mail: kacwynar@prac.ur.edu.pl
Czwartek: 8:30-10:00

dr Paweł Kuca

pokój 332
telefon: 17 872 11 80
e-mail: pawel.kuca@ur.edu.pl
Poniedziałek: 8:00-9:30

dr Dominik Szczepański

pokój 333
telefon: 17 872 11 15
e-mail: dominik1947@tlen.pl
Czwartek: 12:00-13:30

mgr Damian Wicherek

pokój 327
telefon: 17 872 10 19
e-mail: wicherekdamian@gmail.com
Czwartek: 08:30-10:00