Zakład Nauk Historyczno i Teoretyczno Prawnych

DEPARTMENT OF HISTORICAL SCIENCES AND LEGAL THEORY STUDIES

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab.
prof. UR

Artur Łuszczyński

Kierownik Zakładu

Śr. (Wed)

1330-1500

9

Ofiar Getta

2093

doktryny.rzeszow@gmail.com 

ks. dr hab. prof. UR

Piotr  Steczkowski

prof. UR

Wt. (Tue)

1300-1430

12

Ofiar Getta

2086

piotrsteczkowski@wp.pl 

dr hab.
prof. UR

Grzegorz

Maroń

prof. UR

Wt.(Tue)

830-1000

12

Ofiar Getta

2086 grzegorzmaron@op.pl

dr

Marcin  Niemczyk

adiunkt

Śr. (Wed)

1330-1500

ul. Grunwaldzka 13, pok. 122 

122

1501

http://www.niemczykmarcin.wordpress.com/

 

 

niemczyk@ur.edu.pl

mgr

Tomasz Drozdowski

asystent

 

Pon. (Mon)

1830-2000

5

Ofiar Getta

2094

 tomasz.j.drozdowski@gmail.com 

mgr

Łukasz Szymański

asystent

 

Śr. (Wed)

1330-1500

5

Ofiar Getta

2094

szymanski_l@wp.pl

doktryny.rzeszow@gmail.com

Publikacje naukowe