Zakład Prawa Karnego

DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab.  prof. UR

Anna Golonka

Kierownik
Zakładu

Śr. (Wed)

1500-1530

Czw. (Thu)

1300-1400

219

1554

anna_golonka@o2.pl

dr

Dorota Habrat

adiunkt

Śr. (Wed)

1000-1130 

220

1568

dhabrat@ur.edu.pl

dr

Małgorzata Trybus

adiunkt

Tydzień A

(Week A)

Wt. (Tue)

1300-1430

Tydzień B

(Week B)

Wt. (Tue)

1445-1615

220

1568

mtrybus@ur.edu.pl 

dr

Katarzyna Czeszejko - Sochacka

adiunkt

Czw. (Thu)

930-1100

220

1568

kczeszejko@ur.edu.pl

 

mgr

 

Agnieszka Niedźwiedź

asystent

Śr. (Wed)

1500-1630

220

1568

agnieszka.niedzwiedz@urz.pl

Publikacje naukowe