Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka

DEPARTMENT OF CONSTITUTIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab.  prof. UR Radosław Grabowski

Kierownik

Zakładu

Pon. (Mon)

1000-1130

20

Ofiar Getta

2081

rgrabowski@ur.edu.pl

prof.
dr hab.

Stanisław Sagan

Profesor

Pon. (Mon)

1000-1130

19

Ofiar Getta

2080

sagan.st@gmail.com

prof.
dr hab.
Halina Zięba-Załucka Profesor

Pon. (Mon)

900-1030

209 1548 hzz@onet.pl
dr hab. prof. UR Beata Stępień - Załucka Prof. UR

Pon. (Mon)

930-1100

208 1549  
dr Justyna Ciechanowska adiunkt

Od 02.03.br. do 31.03.br.

Pt. (Fri)

1315-1445

Od
01.04.br.

Śr. (Wed)

1000-1130

11

Ofiar Getta

2092 jciechanowska@ur.edu.pl
dr hab. Grzegorz Pastuszko adiunkt

Do
31.03.br.

Pon. (Mon)

1300-1440

Od 01.04.br.

Pon. (Mon)

1815-1945

210 1550
gppastuszko@gmail.com

dr

Katarzyna Szwed

adiunkt

Pt. (Fri)

1315-1445

11

Ofiar Getta

2092

szwed@ur.edu.pl 

dr Artur Trubalski adiunkt

Pon. (Mon)

1130-1300

210 1550 atrubalski.univ.rzeszow@gmail.com
dr Joanna Uliasz adiunkt

Wt. (Tue)

930-1100

208 1549 uliaszj@onet.eu

mgr

Tomasz Ciechanowski

asystent

Pon. (Mon)

1145-1315

11

Ofiar Getta

2092 

tomaszciechanowski@ur.edu.pl

mgr

Anna Hadała - Skóra

asystent

Od 02.03.br. do 31.03.br.

Pon. (Mon)

1315-1445

Od 01.04.br.

Pon. (Mon)

1815-1945

210 1550 annahadalaskoraur@gmail.com

Publikacje naukowe