Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL LAW AND EUROPEAN LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab.  prof. UR Lidia Brodowski Kierownik Zakładu

Czw. (Thu)

1300-1430

119 1531 lidhal@wp.pl

dr hab.  prof. UR

Elżbieta Dynia

prof.UR

Wt. (Tue)

1130-1300

117

1530

steldynia@gmail.com 

dr hab.  prof. UR

Dagmara Kuźniar

Prof. UR

Czw. (Thu)

1000-1130

118

1561 

 

dagmarakuzniar@gmail.com 

 

dr Anna Marcisz-Dynia adiunkt

Pt. (Fri)

1300-1430

118 1561 amarcisz@poczta.onet.eu

dr

Marcin Pączek

adiunkt

Czw. (Thu)

1130-1300

16

1559

paczek_marcin@mixbox.pl

mgr

Sabina Kubas

asystent

Pt. (Fri)

1000-1130

16

1559

sabinakubas@interia.pl 

mgr Marek Podraza asystent

Wt. (Tue)

945-1115

16 1559 mpodraza@ur.edu.pl

Publikacje naukowe