Zakład Prawa Rzymskiego

DEPARTMENT OF ROMAN LAW

tytuł

imię i nazwisko

stanowisko

dyżur

nr pok.

nr tel.

e-mail

dr hab. prof. UR

Renata Świrgoń-Skok

Kierownik Zakładu

Czw. (Thu)

800-930

31

Ofiar Getta

2085

rskok@ur.edu.pl

dr

Elżbieta Ejankowska

adiunkt

Śr. (Wed)

1200-1330

36

Ofiar Getta

2096

 ee57@op.pl

dr, LL.M.

Wojciech J. Kosior

adiunkt

Śr. (Wed)

1700-1830

 

36

Ofiar Getta

2096

wjkosior@ur.edu.pl

Publikacje naukowe