Sekcja Penitencjarna NKP

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego działa na Wydziale Pedagogicznym od 2004 roku przy Katedrze Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej. Założycielem i opiekunem naukowym jest dr Monika Badowska-Hodyr.

 

Do Sekcji Penitencjarnej NKP UR należą studenci Pedagogiki resocjalizacyjnej, studiów zarówno I jak i II stopnia, zainteresowanych problemami współczesnej penitencjarystyki oraz pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Główne formy aktywności to: wizyty studyjne i warsztaty penitencjarne w zakładach karnych Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, penitencjarne obozy naukowe, spotkania i dyskusje z praktykami penitencjarnymi, aktywne uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz organizacja inicjatyw i projektów wspierających proces inkluzji społecznej. Celem podejmowanych działań jest poszerzenie wiedzy teoretycznej o praktyczną, niezbędną w obszarze projektowania oraz prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających karę pozbawienia wolności, także zwalnianych z jednostek penitencjarnych, poznanie nowatorskich metod i sposobów skutecznej resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej. Ponadto prowadzenie badań naukowych w zakresie problematyki penitencjarnej i ich praktyczne zastosowanie.

Sekcja Penitencjarna NKP Uniwersytetu Rzeszowskiego koncentruje się na działaniach wspierających resocjalizację, bazując na poznanej teorii a także wykorzystując wiedzę penitencjarną w praktyce. Dotychczasowe, z perspektywy praktyki penitencjarnej, dokonania na przestrzeni 15 lat działalności to:

  • zorganizowanie 15 edycji Penitencjarnych Obozów Naukowych;
  • zorganizowanie 3 edycji Seminarium Penitencjarnego nt. „Za murami więzienia… Pedagogiczne, psychologiczne i prawne aspekty współczesnej penitencjarystyki i jej wymiar praktyczny”;
  • zorganizowanie wspólnie z osadzonymi 10 edycji przedstawień teatralnych dla dzieci osadzonych w ramach warsztatów resocjalizacji twórczej oraz dla uczniów szkół podstawowych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wspierania procesu reintegracji społecznej osadzonych,
  • kilkadziesiąt wizyt studyjnych w jednostkach penitencjarnych na terenie pięciu Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej: rzeszowskim, wrocławskim, lubelskim, krakowskim i warszawskim.

 

 

 

Rok akademicki 2019/2020

Sekcja Penitencjarna NKP UR

 

Opiekun naukowy

dr Monika Badowska-Hodyr

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej

tel. kom.: 796-777-318

e-mail: [email protected]

 

 

Zarząd Sekcji Penitencjarnej NKP UR

Przewodniczący - Magdalena Materna

tel. kom.: 883-558-820

e-mail: [email protected]

Sekretarze - Agata Domagalska, Dominika Łukaszewska

 

Członkowie Sekcji Penitencjarnej NKP UR

Lp.

Nazwisko i imię

1.

BASARA Damian

2.

BOROWIK Karolina

3.

CABAJ Ewelina

4.

CHLEBEK Aleksandra

5.

CZERWIŃSKA Oliwia

6.

CZERWONKA Anna

7.

DOMAGALSKA Agata

8.

DULIŃSKA Dagmara

9.

FLIS Michał

11.

GDULA Magdalena

10.

GRABOWSKA Natalia

12.

KAWA Janusz

13.

KOCOŁ Agnieszka

14.

KOGUT Gabriela

15.

KOPER Patrycja

16.

KOWALCZUK Marlena

17.

KOWALSKA Magdalena

18.

LENIEK Bernadetta

19.

LIS Ewelina

20.

LISIK Magdalena

21.

ŁOPATA Weronika

22.

ŁUKASZEWSKA Aleksandra

23.

ŁUKASZEWSKA Dominika

24.

MALAK Karolina

27.

MATERNA Magdalena

25.

MIĘKINA Joanna

26.

MORDASIEWICZ Joanna

28.

NASIEWICZ Melania

29.

OBŁOZA Gabriela

30.

PACHOŁEK Izabela

31.

PASTUSZEK Karolina

32.

PISZCZ Katarzyna

33.

PLIZGA Adrianna

34.

PŁAZIAK Ewelina

35.

POPOWCZAK Sylwia

36.

SZUMLAŃSKA Patrycja

37.

URBAN Patrycja

38.

ZARZYCZNA Klaudia