Biuro Kolegium Nauk Społecznych

Uniwersytet Rzeszowski
Biuro Kolegium Nauk Społecznych
al. mjr. W. Kopisto 2a
35-959 Rzeszów
budynek A2 II piętro (pokoje 103-108)

Dyrektor Biura Kolegium

mgr Justyna Czado

pok. 107
tel.: 17 872 10 11
e-mail: cs@ur.edu.pljczado@ur.edu.pl

Zastępca Dyrektora Biura

mgr Barbara Depa-Stopyra

pok. 107
tel.: 17 872 10 11
e-mail: cs@ur.edu.plbdepa@ur.edu.pl

mgr Joanna Bocheńska

pok. 105
tel.: 17 872 14 82
e-mail: jbochenska@ur.edu.pl

  • sprawy finansowe Kolegium

lic. Marzena Krawczyk

pok. 105
tel.: 17 872 14 85
e-mail: mkrawczyk@ur.edu.pl

  • sprawy finansowe Kolegium

mgr inż. Magdalena Magdziak

pok. 104

tel.: 17 872 14 86

e-mail: magdziak@ur.edu.pl

mgr Artur Kuliński

pok. 104
tel.: tel.: 17 872 14 87
e-mail: akul@ur.edu.pl

mgr inż. Danuta Kubit

pok. 103

tel.: 17 872 14 64

e-mail: dkubit@ur.edu.pl

mgr Anna Wajda

pok. 103
tel.: 17 872 14 83
e-mail: awajda@ur.edu.pl