Praktyki programowe na kierunku Administracja

Regulamin praktyk

Dokumenty dla koordynatorów praktyk studenckich:

Sprawozdanie z przebiegu praktyk 

Wykaz studentów