Rada Dydaktyczna KNS UR

Terminarz obrad Rady Dydaktycznej Kolegium Nauk Społecznych - rok akademicki 2020/2021

 

17.09.2020

08.10.2020

03.12.2020

14.01.2020

18.02.2020

04.03.2020

01.04.2020

06.05.2020

10.06.2020