Pracownicy BON UR

Osoba Funkcja telefon
dr hab. prof. UR
Iwona Tabaczek-Bejster
Pełnomocnik Rektora
ds. Osób Niepełnosprawnych
/017/ 872-10-31
609 499 490
mgr
Renata Nestor
Starszy referent administracyjny /017/ 872-10-31
664-129-970
mgr
Anna Kołodziej
Specjalista ds. ekonomicznych /017/ 872-10-31
602-335-410
     

KLIKNIJ I ZOBACZ
TERMINY KONSULTACJI W OKRESIE WAKACYJNYM

     
Osoba Konsultanci Instytutowi
ds. Osób Niepełnosprawnych

Telefon, e-mail

dr
Dorota Rut - Kluz
Kolegium Nauk Humanistycznych,
Instytut Neofilologii
725-355-030
608-443-859
asteliga@ur.edu.pl
dr hab.
Katarzyna Walicka - Cupryś
Kolegium Nauk Medycznych,
Instytut Nauk o Zdrowiu
502-636-006
kwcuprys@o2.pl
mgr
Katarzyna Pado
Kolegium Nauk Medycznych, 
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
514-612-594
kpado@ur.edu.pl
dr
Ewa Bonusiak
Kolegium Nauk Społecznych,
Instytut Nauk Prawnych
17/872 1524
ewabon@ur.edu.pl
dr
Małgorzata Zaborniak - Sobczak
Kolegium Nauk Społecznych,
Instytut Pedagogiki
601-886-536
gosiazs@ur.edu.pl
dr
Marta Kawa
Kolegium Nauk Społecznych,
Ekonomii i Finansów
691-263-898
marka@ur.edu.pl
dr
Anna Augustyńska - Prejsnar
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Technologii Żywności i Żywienia 691-709-544
augusta@ur.edu.pl
dr hab. prof. UR
Małgorzata Kus - Liśkiewicz
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii i Biotechnologii 505-020-217
mkus@ur.edu.pl
dr
Anna Szpila
Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Matematyki 725-355-180
anszpila@ur.edu.pl
dr
Sławomir Schultis
Studium Języków Obcych 609-193-200
schultis@ur.edu.pl
dr
Miłosz Szczudło
Studium
Wychowania Fizycznego i Rekreacji
502-033-463
miszcz@ur.edu.pl
     
dr Robert Bąk Administrator strony internetowej /017/ 872-18-66
mgr Jerzy Kulasa Administrator strony internetowej /017/ 872-18-66