Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy”

28.11.2017

W dniu 23 listopada 2017r. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Centralny Okręg Przemysłowy i jego implikacje dla lokalnego rynku pracy”. Wydarzenie, zorganizowane przez Koło Naukowe Ekonomistów „Interkreator” działające przy Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii działające przy Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, zgromadziło nie tylko pracowników naukowych i studentów naszej uczelni, ale także reprezentantów ośrodków przemysłowych regionu Podkarpacia oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.  Konferencja, w której uczestniczyło blisko dwieście osób, miała na celu przedstawienie refleksji ekonomistów i historyków nad wydarzeniami z końca lat trzydziestych XX wieku w kontekście ich implikacji dla regionalnego i lokalnego rynku pracy.

W skład Rady Programowej, której Przewodniczącą była prof. UR dr hab. Anna Barwińska- Małajowicz (jednocześnie Opiekun Koła Naukowego Ekonomistów „Interkreator”), weszli prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. UR dr hab. Edyta Czop oraz wielu innych znamienitych specjalistów.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia gości honorowych, w gronie których znaleźli się Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Marek Koziorowski, Prodziekan Wydziału Ekonomii prof. UR dr hab. Wiesława Kuźniar, Wojewoda Podkarpacki Piotr Plich, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasz Czop, Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego Witold Darłak oraz Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal.

W pierwszej części konferencji zebrani mieli okazję usłyszeć prelekcje dotyczące podkarpackich ośrodków przemysłowych będących spadkobiercami projektów realizowanych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego tj. Huty Stalowa Wola S.A., PZL Sędziszów S.A. oraz Gumat Róg, Pawlikowski Sp. J. oraz prelekcję dotyczącą Doliny Lotniczej. Poruszony został także temat Rzeszowa jako miasta Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W drugiej części konferencji zostały przedstawione prezentacje dotyczące wizyty Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Centralnym Okręgu Przemysłowym oraz rzeszowskich początków COP-u w reporterskim fleszu Melchiora Wańkowicza i Jerzego Ostrowskiego. Następnie głos zabrali członkowie Koła Naukowego Ekonomistów „Interkreator” oraz Koła Naukowego Studentów i Doktorantów Historii. Studenci przedstawili w swoich wystąpieniach rozważania oscylujące wokół polityki kadrowej i szkoleniowej ośrodków przemysłowych oraz jej wpływu na lokalny rynek pracy. Referaty dotyczyły także zagadnień rozwoju zawodowego jednostki i zarządzania pracownikami na przykładach konkretnych przedsiębiorstw. Obrady wieńczyły przemówienia podsumowujące wygłoszone przez przewodniczących obu Kół Naukowych współorganizujących konferencję: Mateusza Śliwy oraz Krystiana Propoli.

Jesteśmy przekonani, iż czwartkowa konferencja była doskonałym sposobem uczczenia 80-tej rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, a podjęte rozważania zainspirowały uczestników konferencji nie tylko do indywidualnego zgłębiania historii i funkcjonowania COP-u, ale również mogą stanowić istotny przyczynek do poszukiwania rozwiązań współczesnych problemów rozwojowych, bo może warto wrócić do pewnych pomysłów i metod działania oraz spróbować je zaadaptować do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych, na co w swoich wywiadach udzielonych mediom, które objęły patronat nad konferencją (Radio Via, Polskie Radio Rzeszów, TV Sędziszów), zwrócili uwagę: prof. UR dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz, prof. UR dr hab. Edyta Czop, prof. UR dr hab. Bogusław Ślusarczyk, dr Jacek Magdoń, Grzegorz Tomasik – Dyrektor ds. Produkcji PZL Sędziszów. 

 

Konferencja w mediach:

http://www.radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/7323,wplyw-cop-na-rynek-pracy.html

http://www.radiovia.com.pl/aktualnosci/informacje-lokalne/7339,konferencja-o-cop.html

 

W plikach do pobrania listy intencyjne oraz program konferencji