dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR powołana do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego/ dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR appointed to the State Commission for th

07.05.2020

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR powołana do Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

 

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek zainaugurował 5 maja 2020 r. prace Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w kadencji 2020-2024.

 

Pełna informacja: https://www.gov.pl/web/nauka/powolano-czlonkow-panstwowej-komisji-ds-poswiadczania-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego

 

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR appointed to the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language

 

On May 5, 2020, Minister of Science and Higher Education Wojciech Murdzek inaugurated the work of the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language in the 2020-2024 term.

 

Full information: https://www.gov.pl/web/nauka/powolano-czlonkow-panstwowej-komisji-ds-poswiadczania-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego