Dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR w Society for Free Radical Research/ Dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR at Society for Free Radical Research

Dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR, kierownik Zakładu Biochemii Analitycznej, została wybrana do Rady (Council) Society for Free Radical Research - Europe na kadencję 2021-2022. Towarzystwo Badań Wolnych Rodników (Society for Free Radical Research) jest międzynarodową organizacją promującą i wspierającą wszystkie aspekty badań dotyczących  wolnych rodników we wszystkich dziedzinach nauki.  Oficjalnymi czasopismami Society for Free Radical Research - Europe są czasopisma: Free Radical Biology and MedicineRedox Biology.

Serdeczne gratulacje!

---------

Dr hab. Izabela Sadowska-Bartosz, prof. UR, head of the Department of Analytical Biochemistry, was elected to the Council of the Society for Free Radical Research - Europe for the term of office 2021-2022. The Society for Free Radical Research is an international organization that promotes and supports all aspects of free radical research in all fields of science. The official journals of the Society for Free Radical Research - Europe are the magazines: Free Radical Biology and Medicine and Redox Biology.

Congratulations!

qw.jpg [45.00 KB]

Komentarze ({{ all_count }})